Rendeletek
Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról (továbbiakban: Alkotmány) szóló 1949. évi XX. Tv. 44/A.§  (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az alábbiak szerint szabályozza a szervezeti és működési rendjét.
Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A.§ (2) bekezdésében, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében írt feladatkörében eljárva a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli, valamint a természetbeni ellátásokról a következőket rendeli el:
Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. (a továbbiakban: Alkotmány) 44/A.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A.§ (1) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2010. évi költségvetési zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg.
Az árak megállapításáról szóló – az 1992. évi V. törvénnyel, valamint az 1993. évi CIV. Törvénnyel módosított – 1990. évi LXXXVII. törvény mellékletében kapott felhatalmazás alapján Pitvaros község területére érvényesülı hatállyal – az ivóvíz szolgáltatási díjjal kapcsolatban – Pitvaros Község Önkormányzati Képviselıtestülete a következı rendeletet alkotja