Tájékoztató a hulladékszállításról

2015. július 1-től módosultak a hulladékgazdálkodást közszolgáltatást érintő jogszabályok

 

Pitvarosi szelektív hulladékgyűjtési tájékoztató!

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy társaságunk 2015. július 1-től bevezeti a „házhoz menő zsákos” szelektív hulladékgyűjtést. Ezáltal az Önök lakóövezetében a „házhoz menő zsákos” gyűjtés, valamint a gyűjtőszigetes rendszer áll rendelkezésre. A csomagolási hulladékkal megrakott saját háztartásában használatos  „zsáko(ka)t” társaságunk 2015. július 1-től minden hónap első péntekén külön gyűjtőjáratban reggel 6 órától szállítja el, válogatóüzemünkben történő utóválogatásra. Kérjük, hogy a fent jelzett időpontig szíveskedjenek a megtelt zsáko(ka)t kihelyezni az ingatlanuk elé. Az Önök lehetőségében áll továbbá a szelektív hulladékgyűjtő szigeten elhelyezni a csomagolási papír, műanyag, fém, és vegyes öblösüveg hulladékot. Az ezektől eltérő anyagok (pl. kommunális hulladék, lom) belehelyezése, és a gyűjtőszigetre való lerakása TILOS. Ez a cselekmény környezetszennyezés, és így súlyos szabálysértésnek minősül.

Tájékoztatjuk, hogy a „házhoz menő zsákos” szelektív gyűjtésnél az alábbi táblázat „szelektíven gyűjthető csomagolási hulladékok” oszlopában szereplő anyagfajták helyezhetők.  További információt a szelektív hulladékgyűjtésről az alábbi weboldalon találhat: www.szkht.hu/hulladekgyujtes/szelektiv-hulladekgyujtesi-rendszer

 


 

ttkft@telepulestisztasag.hu * www.telepulestisztasag.hu

 

Telefonos és személyes ügyfélszolgálat (6728 Szeged, Városgazda sor 1.)

ügyfélfogadási ideje:  hétfő, kedd, szerda: 8:00-15:00

           csütörtök: 7:00-19:00

           péntek: 8:00-13:00

Telefon: 62/777-111; Fax: 62/777-112

Hulladékszállítással kapcsolatos bejelentések, észrevételek: 62/777-234

Köszönjük, hogy a szelektív hulladékgyűjtéssel Ön is hozzájárul a hulladékgazdálkodás fejlesztéséhez, a hulladékok okozta környezetterhelés csökkentéséhez, a környezet minőségének javításához.

 

 

- - -


Tájékoztató a hulladékszállításról

 

2015. július 1-től több ponton módosultak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő jogszabályok, többek között a 385/2014 (XII.31) Kormány rendelet.

 

Egyrészt bevezetésre kerül a „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtés, amelyről a közszolgáltató külön tájékoztatást tesz közzé.

 

Továbbá a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson a kommunális hulladék (vegyes hulladék) esetében.

A közszolgáltató a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg, a két vagy több fős háztartások esetében ez 80 liter.  

 

Röviden az alábbiakat kell tudni:

-          A 60 literes gyűjtőedényt az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja. A polgármesteri hivatal titkárságán egy nyilatkozatot kell kitöltenie annak a személynek, aki a szállítási címen egyedül él és az ingatlant időszakosan sem használja rajta kívül más személy. Az igénybevételhez személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása szükséges, más nevében történő ügyintézés esetében érvényes meghatalmazásra is szükség van.

-          A 80 literes gyűjtőedény igénybevételéhez szintén nyilatkozatot kell tenni a közszolgáltató felé, amelyet a szolgáltató minden esetben egyedileg bírál el figyelembe véve az ingatlanhasználók számát, valamint a keletkező hulladék fajlagos mennyiségét.

 

A gyűjtőedény cseréjének a költsége az ingatlanhasználót terheli.

 

 

Tisztelettel:

 

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.


2015-08-26 10:15