PoliceMail - Bűnmegelőzési hírlevél - 2015. március

2015. március

 


M Á R C I U S

 

A „Közösen a Dél-alföldi Régió külterületeinek biztonságáért, az élhetőbb tanyavilágért” pályázat előzménye, a programban vállalt feladatok

 

 

A Csongrád, Békés, Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságok évek óta kiemelt figyelmet fordítanak a tanyán élő emberek biztonságának javítására, áldozattá válásuk megelőzésére.

 

A Dél-alföldi Régió három megyéjében már közel húsz éve működnek sikerrel a megyék által kidolgozott külterületi programok. A tanya a bűncselekmények elkövetésének szempontjából is speciális élettért, ahol a szomszéd, a segítség messze van, a vagyonvédelmi eszközök, rendszerek gyakran hiányosak vagy hiányoznak, a lakosság nehezen mozog, az elkövetők viszont általában könnyen el tudnak menekülni a helyszínről.

 

Figyelemmel a 2011. évi népszámlálás adataira a térségben mindezen problémák, veszélyek 121 024 fő külterületi lakost érinthetnek. Bács-Kiskun megyében 67 644, Békés megyében 15 838, Csongrád megyében pedig 37 542 főt.

 

A rendőri szervek területi sajátosságokhoz igazítottan - személyes tanácsadással, visszatérő látogatásokkal, szóró-, és tájékoztató anyagok készítésével, együttműködő szervezetek (polgárőrség, mezőőri szolgálat-, tanya-, falugondnoki szolgálat munkatársai, stb.) bevonásával igyekeznek folyamatosan mérsékelni a külterületen élők sérelmére elkövetett bűncselekmények arányát, ezáltal erősítve a külterületen élők szubjektív biztonságérzetét.

 

A megyék tapasztalatikat, a prevenciós munka terén végzett „jó gyakorlataikat” az elmúlt esztendőkben, időről időre mindig megosztották egymással. Az utolsó ilyen tapasztalatcserére 2014. novemberében, Hódmezővásárhelyen került sor, ahol Csongrád megye megrendezte az „V. Pusztázó tanyakonferenciáját”. Ezen a szakmai fórumon Dr. Hatala József altábornagy úr ünnepélyes keretek közt jelentette be, hogy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács jelentős anyagi forrást biztosít a tanyás térséggel rendelkező megyék számára. A tanács ezzel szeretné támogatni új prevenciós programok kidolgozását, illetve a már megkezdettek folytatását.

 

Már akkor körvonalazódni kezdett mindhárom megye tekintetében a külterületen élők biztonsága érdekében végzett munka továbbvitele. Ezt követően már csak arról kellett dönteni, hogy ezt a tevékenységet a Dél-alföldi Régió megyéi együttműködésben, erőt és tudást, szakmai tapasztalatot összefogva végezik majd.

 

Ennek a gondolatisága mentén tehát összefogott Békés-, Bács-Kiskun-, és Csongrád megye, hogy együtt pályázatot nyújtson be a „Közösen a Dél-alföldi Régió külterületeinek biztonságáért, az élhetőbb tanyavilágért” projektnéven. A pályázat legfontosabb szakmai együttműködői a megyei polgárőr szervezetek.

 

A projekt által elnyert 13,5 millió forint támogatás a következő hónapok külterületi prevenciós munkájának legfontosabb feladatait finanszírozza. Lehetőség van a már meglévő megyei programok olyan új elemekkel történő bővítésére, amelyek a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét alapvetően kedvező irányba mozdíthatják.

 

A pályázat legfontosabb moduljai, vállalt feladatai:

 

·     „Dél-alföldi Pusztázó” információs kiadvány:

A külterületen élő lakosság tájékoztatásának hatékony módja a támponti levélszekrényekbe eljuttatott „Dél-alföldi Pusztázó” elnevezésű prevenciós kiadvány. A közel 52 ezer ingatlanba kiküldött tájékoztató a legfontosabb vagyon- és áldozatvédelmi tanácsokkal, hasznos és érdekes információkkal segíti a polgárok biztonságérzetének erősítését.

 

 

·     Megelőzési információkat tartalmazó szóróanyagok:

A szubjektív biztonságérzet növelése érdekében különféle prevenciós kiadványokat, szóróanyagokat (zseblámpa, biztonsági matricák, hűtőmágnes, láthatósági mellény, ajtóék, zseblámpa stb) is készülnek. Ezek lakossági fórumokon, képzéseken, bűnmegelőzési rendezvényeken, külterületi járőrszolgálatok alkalmával kerülnek kiosztásra a lakosság részére.

 

·     „Látni és látszani”:

A kerékpáros balesetek megelőzését, láthatósági mellények tanyákon élőkhöz történő kijuttatásával igyekszik a pályázat támogatni.

 

·     Felmérés:

A lakosság szubjektív biztonságérzetének felmérése 600 fő megkérdezésével történik. Cél, hogy a külterületen élők szubjektív biztonságérzetének vizsgálata megtörténjen a pályázat indulásakor, valamint a projekt zárásakor is, a bekövetkezett változások értékelése érdekében.

 

·     Weblap készítése:

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság szakmai koordinálásával egy új weblap készül, a lakosság minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében. Továbbá a már meglévő www.bulisbiztonsag.hu (Csongrád MRFK által szakmailag felügyelt honlap) fejlesztésére is lehetőség nyílik.

 

·      Képzések:

A projektben résztvevő együttműködő szervezetek, szolgálati ágak tagjainak a hatékony munkavégzéshez naprakész ismeretekre van szükségük, amelyek megszerzését neves szakemberek előadásai segítik mind a három megyében. A kiválasztott témák: drogprevenció

 

·      Logó:

A régió megyéinek összefogását tükröző arculat létrehozása szimbolizálja a bűnmegelőzési tevékenység terén felvállalt együttműködést, tükrözi a térség adottságait, legfőképp a tanyát, mint védendő értéket.

 

·      Lakossági fórumok:

A bűnmegelőzési információk személyes, minél közvetlenebb átadása, a lakossággal való együttműködés erősítése érdekében, lakossági fórumok szervezésére kerül sor a régió valamennyi rendőrkapitányságán.

 

·      Aggyal-sakkal a bűnmegelőzésért:

A projekt fontos eleme az „Aggyal-sakkal a bűnmegelőzésért” elnevezésű modul, amely a gyermekeket szólítja meg. A megyeszékhelyeken megrendezett prevenciós előadásokkal kiegészülő játékos versenyeken a fiatalok szórakoztató módon ismerkedhetnek meg az áldozattá válás elkerülésének lehetőségeivel, a legfontosabb prevenciós tudnivalókkal.

 

Ø   Az első rendezvénynek Szegeden a Tisza-parti Általános Iskola adott otthont 2015. március 24-én.

Ø   Kecskeméten 2015. április 2-án várják a szervezők a fiatalokat a Bács-Kiskun megyei RFK épületében.

Ø   Békéscsapán pedig, 2015. április 25-én szervezik meg a bűnmegelőzési sakk-napot a Csabagyöngye Kulturális Központban.

 

·     Rádióval a bűnmegelőzésért:

Az speciális információk minél szélesebb körű terjesztése érdekében az írott sajtó mellett az elektronikus média (a rádiók) is meghatározó elemei a pályázatnak. Tizenkét bűnmegelőzési spotot hasznos tanácsokkal informálja régió külterületének lakosságát. Továbbá megyénként három magazinbeszélgetés tájékoztatja a hallgatókat az aktuális bűnmegelőzési tudnivalókról, a pályázat végrehajtásának folyamatáról.

 

A „Közösen a Dél-alföldi Régió külterületeinek biztonságáért, az élhetőbb tanyavilágért” pályázat nem valósulhatna meg a Nemzeti Bűnmegelőzési tanács anyagi és szakmai támogatása nélkül.  

 

Ø  A pályázat nyitó konferenciájára 2015. március 10-én a Szegedi Rendészeti Szakközépiskolában került sor.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével:

Dr. Hatala József ny. r. altábornagy, az NBT elnöke

Dr. Lukács János r. dandártábornok, a Csongrád MRFK vezetője,

Dr. Polyák Zsolt r. dandártábornok, a Békés MRFK vezetője,

Dr. Urbán Zoltán r. ezredes, a Csongrád megyei RFK megyei főkapitány helyettese (bűnügyi)

             Szabó Vendel r. alezredes, a Bács-Kiskun MRFK megyei főkapitány helyettese (bűnügyi)

Dr. Juhász Tünde kormánymegbízott, a CSM Kormányhivatal vezetője

Németh Ágnes r. alezredes, az ORFK BMO vezetője

Batiz István ny. r alezredes, a CSMPSZSZ elnöke

dr. Koczó Ferenc r. alezredes, a SZRSZKI Igazgatási és Oktatásszervezési Osztály vezetője

A képzések előadói:

Végh József, kriminálpszichológus

Dallos Endre, bűnmegelőzési szakértő

Dr. Krasznay Csaba, informatikai szakember

Dr. Szemejácz János, addiktológus voltak.

 

Ø  A következő szakmai konzultációra és képzésre Kecskeméten kerül sor április 14-én.

Ø  A projekt május közepén zárul Békéscsabán.

 

 

 

 

 

            EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!

 

Csongrád Megyei RFK Bűnmegelőzési Osztály

Rendőrségi segélyhívó: 107

Központi segélyhívó: 112

www.bulisbiztonsag.hu

TELEFONTANÚ: 06/80/555-111

                         barka@csongrad.police.hu

 


2015-03-26 13:07