Fontosabb változások 2011. január 1-jétől

2011. január 1.

Fontosabb változások 2011. január 1-jétől

 

Egykulcsos, arányos, családi adórendszer: életbe lép Magyarország eddigi legalacsonyabb, 16%-os egykulcsos adórendszere.Az új adórendszer legnagyobb nyertesei azok a munkavállalók, akik gyermeket nevelnek. Számukra jelentős támogatást jelent a családi adórendszer bevezetése, bruttó keresetüktől és a gyermekek számától függően, havi több ezer, vagy több tízezer forinttal marad több a fizetéskor a borítékban. A családi adólap-kedvezmény (az eltartottak számától függően) kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként  egy és kettő eltartott esetén 62. 500 forint, három és minden további eltartott esetén 206 250 forint.

Első teljes adóév a 10%-os társasági adóval

2011 lesz az első teljes adóév, amikor a hazai vállalkozások 500 millió forintos adóalapig a korábbi 19 % helyett mindössze 10 % -os társasági adót kell, hogy fizessenek.
 

Csökken a kamatadó mértéke, egyúttal az „adózási kiskapuk” bezárultak

2011. január elsejétől az egykulcsos személyi jövedelemadózás bevezetésével a kamatjövedelemre háruló adó kulcsa is 20%-ról 16%-ra csökken.

 
Új lehetőség a hazai vállalkozásoknak

Az elmúlt félévben több a hazai vállalkozásokat segítő állami támogatású hitelprogramot indított a kormány. Január 1-jétől újabb, eddig égetően hiányzó lehetőség nyílik meg a hazai vállalkozások előtt: Széchenyi Önerő Hitel Program indul a pályázati források nagyobb arányú kihasználása és a sikeresen megvalósuló projektek számának növelése érdekében (a hitel maximum 50 millió forintos, legfeljebb 10 éves futamidejű).  Ez lehetővé teszi, hogy akár önerő nélkül vagy minimális önerővel kezdjen valaki sikeres vállalkozásba. - írja a magyarorszag.hu

Nő a minimálbér
2011. január 1-jétől a minimálbér havi 78000 Ft, a garantált bérminimum pedig havi 94000-Ft.

Egyszerűsödik a személyi jövedelemadó bevallás
2011. január elsejétől megnyílt a lehetősége annak, hogy a magánszemélyek a 2011. évi jövedelmeikről bevallás helyett adónyilatkozatot tegyenek, amelynek benyújthatóságát a személyi jövedelemadózás rendszerének egyszerűsítése, illetve az egykulcsos adórendszer bevezetése tette lehetővé.
Egyszerűsödik a 2010. évi jövedelmekről benyújtandó személyi jövedelemadó bevallás is: a 36 oldalas nyomtatvány helyett  12 oldalas nyomtatványt kell kitöltenie az adózóknak.
 
Családtámogatások
A kormány 2 évről 3 évre emelte a GYES időtartamát a szociális és családügyi törvények módosításával.  Lehetőség van az örökbefogadói GYES-re is, amelyet a gyermek 10 éves koráig  6  hónap időtartamra vehetnek igénybe az örökbefogadó szülők. Visszaállították azt is, ha egy édesanya visszamegy dolgozni, akkor csak a részmunkaidős, heti 30 órás munkaidő mellett kapja meg a GYES-t, a nyolcórás munkaidő mellett már nem.

A 35 éven aluli lakásszerző fiatalok részletfizetést kapnak
2011. január elsejétől az otthonteremtés elősegítése érdekében egy új kedvezményi szabályt épített be az illeték törvénybe: a rendelkezés alapján az első lakását megszerző, 35. életévét be nem töltött fiatal kérelmére az adóhatóság automatikusan legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést biztosít a lakásvásárlást terhelő illeték megfizetésére. A(z eddigi gyakorlat szerint a kérelmező fiatalok vagyoni jövedelmi helyzetétől függött, hogy kaphatnak-e részletfizetést, vagyis igazolniuk kellett, hogy az illeték egyösszegű megfizetése aránytalanul súlyos megterhelést jelent részükre.)
 
Átalakul a közfoglalkoztatás

Megszűnik a rendelkezésre állási támogatás (RÁT) és helyette bérpótló juttatás (BPJ) lesz., amelynek mértéke  megegyezik a jelenlegi RÁT összegével, azaz a mindenkori öregségi nyugdíj minimuma, 28500 forint. 2011-ben legalább 30 nap munkaviszonnyal kell rendelkeznie annak, aki a rákövetkező évben, 2012-ben bármilyen ellátásban szeretne részesülni. Amennyiben valakinek nincs meg a 30 nap munkaviszonya, ezt a feltételt úgy is lehet teljesíteni, hogy hat hónapig valemilyen munkaerő-piaci képzésben, programban vesz részt.  
Az önkormányzatoknak a kormány lehetőséget ad arra, hogy rendeletben szabályozzák a saját lakókörnyezet rendben tartási kötelezettségét, és aki a lakókörnyezetét nem tartja rendben, az nem lesz jogosult erre az ellátásra. A munkanélküli jelenleg csak a végzettségének megfelelő vagy annál eggyel alacsonyabb szintű munkát köteles elvállalni. Ez jövőre megváltozik, köteles lesz elfogadni a munkaügyi szervezet által felajánlottat is.
Az önkormányzatokon kívül az egyházaknak, a civil szervezeteknek és a kisebbségi önkormányzatoknak is lehetőségük lesz pályázni a közfoglalkoztatás keretében.

Kedvezményes a nők részmunkaidős foglalkoztatása
Január 1-jétől azok munkaadók, akik készek részmunkaidős foglalkoztatást is nyújtani a nőknek eddigi 27%-os TB járulék helyett mindössze 20%-os járulékot kell, hogy fizessenek.

Nyugdíjemelés
2011. január 1-jétől többet hoz a postás, ugyanis infláció fölött, 3,8%-kal emelkednek a nyugdíjak.
 
Nők 40 év munkaviszony utáni nyugdíjazása
Ugyancsak a kormány egyik fontos és teljesített vállalása, hogy 40 év munkaviszony után minden nő nyugdíjba mehet.
Ajogosultsági időbe beleszámít a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő, valamint a gyermekneveléssel szerzett szolgálati idő legfeljebb 8 évig (a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban eltöltött időszak). Öt gyermek felnevelése esetén viszont egy évvel, minden további gyermek esetén pedig újabb egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken a nyugdíjjogosultság ideje.
A súlyosan fogyatékos, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat  kapó édesanyáknak elegendő a 40 év helyett 30 év jogosultsági időt igazolni.
A jogosultsági időbe nem számít bele: a tanulmányi idő, a munkanélküli ellátás és a megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék.
 
Nyugdíjrendszer
Megszűnik a kötelező magánnyugdíj-pénztári tagság, és ezzel együtt a kormány megszünteti a magánnyugdíj-pénztárakba történő átutalásokat. A munkavállaló választhat, hogy az állami nyugdíjrendszer tagja lesz, vagy önkéntes alapon magánnyugdíj-pénztárba teljesít nyugdíjcélú befizetéseket.
 
Kettős állampolgárság
2011-ben Magyarország megnyitja a lehetőséget a határon túli magyarok számára, hogy kettős állampolgárságot szerezzenek.
Az egyszerűsített honosítási eljárás lényege az, hogy nem kell Magyarországon letelepedni a határon túli magyaroknak a magyar állampolgárság megszerzéséhez, nem kell állampolgársági vizsgát tenni, elegendő a magyar nyelv ismerete, és nem kell a magyarországi lakóhelyet és megélhetést igazolni.  
A magyar állampolgárságot  kérelemre lehet igényelni az összes magyarországi anyakönyvvezetőnél, és minden megyeszékhelyen, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal ottani igazgatóságainál és az összes külképviseleten. Az eljárás díjtalan.

Médiaszabályozás
Az új törvény hatálya kiterjed a hírportálokra, internetes újságokra is., a jogszabály meghatározza a közönség jogait és a sajtó kötelezettségeit is.

EU-elnökség
2011. január 1-jétől soros elnökként Magyarország feladata, hogy az Európai Unió napirendjén szereplő ügyeket a 27 tagállam közös érdekeinek megfelelően alakítsa.

Kormányhivatalok alakulnak, felgyorsul a közigazgatás, társadalmi részvétel a jogalkotásban
Január 1-jétől a főváros és megyei közigazgatási hivatalok jogutódjaként létrejönnek a kormányhivatalok, a kormány általános hatáskörű területi szervei. 
Felgyorsul a közigazgatási eljárások ügyintézése is, ugyanis 2011. január 1-jétől ugyanis naptári napokban, és nem munkanapokban kell megállapítani a közigazgatósági hatósági eljárásokban a határidőket. 

Január elsejétől tilos előzniük a nehéz tehergépkocsiknak
A kormány döntése alapján a 7500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsikkal és vontatókkal (ezek járműszerelvényeivel) az azonos irányban két forgalmi sávval rendelkező magyarországi autópálya- és autóútszakaszokon reggel 6 és este 22 óra között előzni tilos.
 
Kétezer katona lép munkába januártól
Több mint kétezer fővel felállítják a tartalékos rendszert.

APEH helyett NAV
2011. január 1-jétől az APEH és a VPOP összeolvad: az új adóhatóság neve Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
 
Közterületek szabályozása
A törvénymódosítás újradefiniálja a közterület fogalmát és közterületként határozza meg a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterületet, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.

Változnak a hagyatéki eljárás szabályai
Ha az elhunytnak az állampolgárságon nincs más kapcsolata az országgal, az öröklésben érdekeltek kérelmére a Magyar Országos Közjegyzői Kamara dönthet abban, hogy ki legyen az illetékes az eljárás lefolytatásában. A gondnok tevékenységét a hasonló feladatot végző zár-, ügy- és eseti gondnok látja majd el.  A bíróságokra, vállalkozásokra és jogi képviselővel eljárókra nézve csak 2012. július 1-jétől kötelező az elektronikus kézbesítés, de nem változtat azon, hogy a közjegyzők és a hatóságok 2011. januárt 1-jétől szabadon választhatják meg, hogy a postai vagy elektronikus kézbesítési módszert alkalmazzák. - írja a mygarorszag.hu
 
3 kisadó szűnik meg
Ezek a vállalkozók kommunális adója, az üdülőépület utáni idegenforgalmi adó, vízgazdálkodási érdekeltségi hozzájárulás.
 
 


2011-01-31 11:46
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként