Jogszabály változások

2010-ben

2010. december

.

2010. évi LXXV. törvény
az egyszerűsített foglalkoztatásról

.

7/2010. (XII. 14.) NGM rendelet
a 2011. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A 2011. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó - munkarend a következő:
a) március 19., szombat munkanap,
március 14., hétfő pihenőnap,
b) november 5., szombat munkanap,
október 31., hétfő pihenőnap.

.

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

.

2004. évi CVII. törvény
a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról

.

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet
a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról

.

11/2000. (II. 23.) BM rendelet
a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtásáról

.

65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet
az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról

.

66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet
az egyéni vállalkozói igazolványról

.

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

.

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

.

1990. évi LXV. törvény
a helyi önkormányzatokról

.

1994. évi LXIV. törvény
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

.

297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő átlépéshez kapcsolódó eljárási szabályokról

.

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet
a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

.

289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet
a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról

.

337/2010. (XII.27.) Korm. rendelet

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállaptott személyi alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) és a teljes munkaidő teljestíése esteén 2011.január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 78.000 forint, hetibér alkalmazása esetén 17.950 forint, napibér alkalmazása esetén 3.590 forint, órabér alkalmazása esetén 449 forint.

Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget  igénylő munkakören foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetém 94.000 forint,  hetibér alkalmazása esetén 21.650 forint, napibér alkalmazása esetén 4.330 forint, órabér alkalmazása esetén 541 forint.

.

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet
az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról

.

 

 

 

2010. november

.

1997. évi LXXX. törvény
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
 

.

6/1996. (VII. 12.) IM rendelet

a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól

.

1949. évi XX. törvény

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 

.

2010. évi XXXVIII. törvény

a hagyatéki eljárásról

(érvényes: 2011. január 1-től) 

.

9/1999. (I. 27.) FVM rendelet

a vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályairól

.

32/1999. (III. 31.) FVM rendelet

a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól
.

 

 

2010. október

.

22/2010. (III. 16.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

.

250/2010. (X. 19.) Korm. rendelet

a nyugellátások és a baleseti járadék 2010. novemberi kiegészítéséről


2010-11-18 11:42
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként