Rezsicsökkentés nyomtatvány                                             Tisztelt Pitvarosi Lakosok!

 

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat értelmében a Kormány egyetért azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot (pl.: fa, szén stb.) felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

A fenti Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab – Pitvaros Község Önkormányzatánál (6914. Pitvaros, Kossuth Lajos u. 30.) beszerezhető valamint a honlapról (www.pitvaros.hu) letölthető- igénybejelentés nyújtható be 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.


Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később NEM módosítható. A tüzelőanyag biztosításáért felelős önkormányzat a tüzelőanyag beszerzése során eltérhet az igénylő által kérelmezett tüzelőanyag fajtájától.
Az igénylő személynek az adott háztartás kell, hogy legyen a bejelentett lakhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye.
Amennyiben az adott háztartásra vonatkozóan már nyújtottak be igénybejelentést, az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentést az önkormányzat nem fogadja be.
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben (12.000.-Ft összegű juttatás) már részesült vagy kizárólag elektromos fűtéssel rendelkezik.
Az igénybejelentő által közölt adatok valóságát a BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenőrzi. Ha valószínűsíthető a vizsgálat eredményeként, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az szabálysértési vagy büntetőeljárás megindítását vonhatja maga után.
Az önkormányzat a benyújtott igényekről tájékoztatja a Belügyminisztériumot, majd a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről született kormánydöntés alapján kerülhet sor a fűtőanyagok lakosság részére történő kiosztására.

Az igénybejelentő nyilatkozat személyesen igényelhető Pitvaros Község Önkormányzata 6914. Pitvaros, Kossuth Lajos u. 30., 6. számú irodájában, hétköznapokon hétfő-csütörtök-pénteki napokon ügyfél fogadási időben és itt is adható le a kitöltött igénybejelentő lap 2018. október 15. napjáig.

2018. október 15-ig csak az igénybejelentés megtételére van lehetőség, az igényelt támogatás kiosztásáról, átvételi helyéről majd egy későbbi időpontban adunk tájékoztatást a Kormány további – később meghozandó - döntései értelmében.

 

Pitvaros Község Önkormányzata

Kapcsolódó dokumentumok:


2018-09-03 09:45