Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Benyújtási határidő: 2017. november 7.

Pitvaros Község Önkormányzata ismét csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, sőt, 2016-ban a havi támogatási összeget a képviselőtestület megemelte 5.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra.

 

A pályázatok benyújtásának határideje:

2017. november 7.

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. december 7.

 

 

Pitvaros Község Önkormányzatának

S Z A B Á L Y Z A T A

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról

 

Pitvaros Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a 51/2007./III.26./ Kormányrendeletben írtaknak megfelelően csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017/18. évi fordulójához (2017/18. tanév második, és a 2018/19. tanév első félévére vonatkozóan), az alábbiak szerint:

 

1./ Az önkormányzat az ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeiben foglaltakat elfogadja, és a „A”, valamint „B” típusú pályázatokat 2017. október 3-i hatállyal kiírja, azt a helyben szokásos módon közzéteszi.

2./ A pályázati kiírás („A” és „B” típusú) jelen szabályzat 1. sz. mellékletét képezi.

3./ A pályázati űrlap minta („A” és „B” típusú) jelen szabályzat 2. sz. mellékletét képezi.

4./ A bírálati lap („A” és „B” típusú) jelen szabályzat 3. sz. mellékletét képezi.

5./ Az összesítő lap („A” és „B” típusú) jelen szabályzat 4. sz. mellékletét képezi.

6./ A pályázónak igazolnia kell, hogy a saját és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét.

7./ A pályázaton az önkormányzattól elnyerhető legmagasabb támogatási összeg 10.000,- Ft/fő/hó.

8./ A beérkezett pályázatokat Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete bírálja el.

9./ A pályázatok benyújtásának helye Pitvaros Községháza 6914 Pitvaros, Kossuth u. 30., határideje: 2017. november 7. napja, elbírálásának határideje 2017. december 7. napja. Értesítés az elbírálás eredményéről: 2017. december 8. napja. Jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben a többször módosított 51/2007./III.26./ Kormányrendeletben, valamint az Általános Szerződési Feltételekben, és a pályázati kiírásban foglaltak az irányadók.

 

 

 

Pályázati kiírások a csatolt dokumentumokban.

 


2017-10-09 13:27